OPERATIONAL LEASE

Operational Lease bij Wegman

Operational Lease is een zakelijke vorm van leasing. Bij Operational Lease neemt Autobedrijf Wegman of de leasemaatschappij de investering in de auto voor zijn rekening. U rijdt de auto per direct, maar Wegman of de leasemaatschappij blijft zowel economisch als juridisch gezien de eigenaar. Kosten voor het onderhoud, de verzekering en wegenbelasting komen voor rekening van Wegman of de leasemaatschappij, tenzij u daar andere afspraken over maakt.

Overzicht en zekerheid

U lost het investeringsbedrag tijdens de afgesproken leaseperiode in termijnen af. De auto blijft na afloop van de leasetermijn van Autobedrijf Wegman of de leasemaatschappij. Het is dus geen investering voor uw onderneming, maar een steeds terugkerende uitgave. De belastingdienst geeft u op Operational Leasevormen dan ook geen fiscale voordelen. Maar u heeft wel volledige zekerheid over wat de auto u maandelijks kost.

Als u dit in uw leasecontract vastlegt, dan wordt u het einde van de looptijd alsnog eigenaar van de auto.

Voordelen van Operational Lease

Met Operational Lease kiest u voor zekerheid en overzicht.

Kiezen voor deze vorm van autofinanciering levert u de volgende mogelijkheden:

  • Vaste looptijd en rente tot 60 maanden mogelijk
  • Een eventueel vooraf overeengekomen slottermijn
  • Operational Lease is mogelijk voor zowel nieuwe als gebruikte auto’s
  • Beschikbaar voor zowel personenauto’s als bestelwagens
  • Ook voor zzp’ers en starters

Welke financieringsvorm past het beste bij u?

De keus die u maakt komt in feite vaak voort uit het antwoord op de vraag: wat zou de auto u kosten als u geen gebruik zou maken van een leaseconstructie?

Koop? Dan zijn alle kosten direct voor uzelf. Inclusief de investering in de aanschaf.

Financial Lease? Dan spreidt u de investering voor de aanschaf uit over de looptijd van het leasecontract. Dit levert u belastingvoordelen op. Alle bijkomende kosten voor de auto zijn voor uw eigen rekening.

Operational Lease? Dan blijft de auto eigendom van Autobedrijf Wegman of de leasemaatschappij. U betaalt een vast termijnbedrag voor het gebruik en alle overige kosten komen voor rekening van Autobedrijf Wegman of de leasemaatschappij.

Vragen of meer informatie?

Contact opnemen